🇦🇫 پرچم افغانستان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم افغانستان
UnicodeN/A
مترادفافغانستان، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم افغانستان اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇫 1F1E6 1F1EB پرچم افغانستان