🇧🇹 پرچم بوتان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم بوتان
UnicodeN/A
مترادفبوتان، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم بوتان اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇹 1F1E7 1F1F9 پرچم بوتان