🇧🇳 پرچم برونئی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم برونئی
UnicodeN/A
مترادفبرونئی، دارالسلام، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم برونئی اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇳 1F1E7 1F1F3 پرچم برونئی