🇹🇱 پرچم تیمور شرقی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم تیمور شرقی
UnicodeN/A
مترادفشرق، تیمور شرقی، پرچم، تیمور شرقی
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم تیمور شرقی اموجی
emoji unicode معنی
🇹🇱 1F1F9 1F1F1 پرچم تیمور شرقی