🇭🇲

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

 اموجی
emoji unicode معنی
🇭🇲 1F1ED 1F1F2