🌐 کره با نصف‌النهارها

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکره با نصف النهارها
Twitterکره زمین با کانال‌های انرژی
Unicodeکره با نصف‌النهارها
مترادفجهان،‏ دنیا،‏ زمین،‏ زمین، کره زمین، کانال‌های انرژی، جهان،‏ نصف‌النهار،‏ کرهٔ جغرافیایی، و کرهٔ زمین
دستهTravel & Places | نقشه
برچسبایموجی آبی

تصاویر

کره با نصف‌النهارها اموجی
emoji unicode معنی
🌐 1F310 کره با نصف‌النهارها