🙉 میمون شرنشنو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمیمونی با گوش‌های بسته
Twitterمیمونک نشنو
Unicodeمیمون شرنشنو
مترادفشر،‏ شنیدن،‏ شیطان، صورتک، ممنوع، ژست، شنیدن، میمون، خیر، خیر، ممنوع،‏ صورت،‏ ممنوع،‏ میمون، و میمون خوش‌باور
دستهSmileys & People | صورت میمون
برچسبایموجی میمون

تصاویر

میمون شرنشنو اموجی
emoji unicode معنی
🙉 1F649 میمون شرنشنو