🙊 میمون شرنگو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمیمونی با دهان بسته
Twitterحرف‌زدن-بدون-شر میمون
Unicodeمیمون شرنگو
مترادفشر،‏ شیطان، صورتک، ممنوع، ژست، میمون، خیر، خیر، ممنوع، حرف زدن،‏ صورت،‏ ممنوع،‏ میمون،‏ میمون خردمند، و میمون خوش‌زبان
دستهSmileys & People | صورت میمون
برچسبایموجی میمون

تصاویر

میمون شرنگو اموجی
emoji unicode معنی
🙊 1F64A میمون شرنگو