💯 ۱۰۰ امتیاز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد صد امتیاز
Twitterنشانه امتیازهای صدتایی
Unicode۱۰۰ امتیاز
مترادفامتیاز،‏ تمام،‏ صد،‏ نمره،‏ کامل،‏ ۱۰۰، و ۱۰۰، کامل، صد، امتیاز
دستهSmileys & People | هیجانی
برچسبایموجی خوب

تصاویر

۱۰۰ امتیاز اموجی
emoji unicode معنی
💯 1F4AF ۱۰۰ امتیاز