💬 بالن گفتار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبالون گفتگو
Twitterبالن گفتار
Unicodeبالن گفتار
مترادفبادکنک، حباب، خنده‌دار، گفتگو، سخنرانی،‏ بالن،‏ حباب،‏ دیالوگ،‏ مصور،‏ کمیک، و گفتگو
دستهSmileys & People | هیجانی
برچسبSymbols | تصورات رایج

تصاویر

بالن گفتار اموجی
emoji unicode معنی
💬 1F4AC بالن گفتار