🪯 خندا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeخندا
مترادفسیک و مذهب
دستهSymbols | دین

تصاویر

خندا اموجی
emoji unicode معنی
🪯 1FAAF خندا