این دسته شامل انواع علامت معمولا استفاده می شود از زندگی است. شامل مجموعه ای از اشکال مختلف، نماد عشق، مذهب، گرم پارک از صدور مجوز.

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

Emoji معنی کپی / چسباندن
🏧دستگاه خودپردازکپی
🚮نماد انداختن زباله در محل آنکپی
🚰نماد آب قابل شربکپی
نماد صندلی چرخ‌دارکپی
🚹نماد مردانکپی
🚺نماد زنانکپی
🚻دستشوییکپی
🚼نماد کودککپی
🚾‏علامت WCکپی
🛂کنترل گذرنامهکپی
🛃گمرککپی
🛄تحویل بارکپی
🛅بار جاماندهکپی
🗣️Speaking head in silhouetteکپی
👤سایه سر و شانهکپی
👥سایه‌های سر و شانهکپی
🫂درآغوش گرفتنکپی
👣رد پاکپی
⚠️علامت خطرکپی
🚸محل عبور اطفالکپی
ورود ممنوعکپی
🚫علامت ورود ممنوعکپی
🚳دوچرخه ممنوعکپی
🚭نماد سیگار کشیدن ممنوعکپی
🚯نماد زباله ریختن ممنوعکپی
🚱نماد آب غیرقابل شربکپی
🚷عبور عابر پیاده ممنوعکپی
📵تلفن همراه خاموشکپی
🔞نماد بالای هجده سالکپی
☢️Radioactive signکپی
☣️Biohazard signکپی
⬆️پیکان سیاه به سمت بالاکپی
↗️پیکان شمال شرقکپی
➡️پیکان سیاه به سمت راستکپی
↘️پیکان جنوب شرقکپی
⬇️پیکان سیاه به سمت پایینکپی
↙️پیکان جنوب غربکپی
⬅️پیکان سیاه به سمت چپکپی
↖️پیکان شمال غربکپی
↕️پیکان بالا پایینکپی
↔️پیکان چپ راستکپی
↩️پیکان سمت چپ با قلابکپی
↪️پیکان سمت راست با قلابکپی
⤴️پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت بالاکپی
⤵️پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت پایینکپی
🔃پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در جهت عقربه‌های ساعتکپی
🔄پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در خلاف جهت عقربه‌های ساعتکپی
🔙‏Back با پیکان سمت چپ در بالاکپی
🔚‏End با پیکان سمت چپ در بالاکپی
🔛‏ON با علامت تعجب و پیکان چپ و راست در بالاکپی
🔜‏Soon با پیکان سمت راست در بالاکپی
🔝‏Top با پیکان سمت بالاکپی
🛐Place of worshipکپی
⚛️Atom symbolکپی
🕉️Om symbolکپی
✡️Star of Davidکپی
☸️Wheel of dharmaکپی
☯️Yin yangکپی
✝️Latin crossکپی
☦️Orthodox crossکپی
☪️Star and crescentکپی
☮️Peace symbolکپی
🕎Menorah with nine branchesکپی
🔯ستاره شش پر با نقطه وسطکپی
🪯خنداکپی
قوچکپی
گاوکپی
دوقلوکپی
خرچنگکپی
شیرکپی
سنبلهکپی
ترازوکپی
عقربکپی
کمان‌دارکپی
بزغالهکپی
دلوکپی
ماهیکپی
نشان مار اَفسایکپی
🔀پیکان‌های خم شده به سمت راستکپی
🔁پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت راست و چپ در جهت عقربه‌های ساعتکپی
🔂پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت راست و چپ در جهت عقربه‌های ساعت با یک پیکان دایره‌‌ای شکل روی آنهاکپی
▶️مثلث سیاه به سمت راستکپی
دو مثلث سیاه به سمت راستکپی
⏭️Black right-pointing double triangle with vertical barکپی
⏯️Black right-pointing triangle with double vertical barکپی
◀️مثلث سیاه به سمت چپکپی
دو مثلث سیاه به سمت چپکپی
⏮️Black left-pointing double triangle with vertical barکپی
🔼مثلث کوچک قرمز رو به بالاکپی
دو مثلث سیاه به سمت بالاکپی
🔽مثلث کوچک قرمز رو به پایینکپی
دو مثلث سیاه به سمت پایینکپی
⏸️Double vertical barکپی
⏹️Black square for stopکپی
⏺️Black circle for recordکپی
⏏️Eject symbolکپی
🎦سینماکپی
🔅علامت درخشندگی کمکپی
🔆علامت درخشندگی زیادکپی
📶آنتن با میلهکپی
🛜بی‌سیمکپی
📳حالت لرزشکپی
📴تلفن همراه خاموشکپی
♀️نشان ناهیدکپی
♂️نشان مریخکپی
⚧️علامت تراجنسیتیکپی
✖️علامت ضرب بزرگکپی
علامت مثبت بزرگکپی
علامت منفی بزرگکپی
علامت تقسیم بزرگکپی
🟰علامت تساوی پررنگکپی
♾️بی‌نهایتکپی
‼️دو علامت تعجبکپی
⁉️علامت تعجب و سؤالکپی
علامت سؤال سیاه تزئینیکپی
علامت سؤال سفید تزئینیکپی
علامت تعجب سفید تزئینیکپی
نماد علامت تعجب بزرگکپی
〰️خط موج‌دارکپی
💱تبدیل ارزکپی
💲نماد دلار زیادکپی
⚕️نماد پزشکیکپی
♻️نماد سیاه جهانی بازیافتکپی
⚜️Fleur-de-lisکپی
🔱علامت نیزه سه شاخهکپی
📛نشان نامکپی
🔰نماد ژاپنی برای تازه‌کارکپی
دایره بزرگ سفیدکپی
تیک بزرگ سفیدکپی
☑️جعبه نظردهی علامت‌دارکپی
✔️تیک بزرگکپی
علامت ضربدرکپی
علامت ضربدر در مربع منفیکپی
حلقه پیچ‌دارکپی
حلقه با دو پیچکپی
〽️علامت تغییر جزئیکپی
✳️ستاره هشت شاخهکپی
✴️ستاره هشت شاخه سیاهکپی
❇️ستاره درخشانکپی
©️علامت حق نسخه‌برداریکپی
®️علامت ثبت شدهکپی
™️علامت تجاریکپی
#️⃣کلید نشانه اعدادکپی
*️⃣کلید ستارهکپی
0️⃣کلید عدد صفرکپی
1️⃣کلید عدد یککپی
2️⃣کلید عدد دوکپی
3️⃣کلید عدد سهکپی
4️⃣کلید عدد چهارکپی
5️⃣کلید عدد پنجکپی
6️⃣کلید عدد ششکپی
7️⃣کلید عدد هفتکپی
8️⃣کلید عدد هشتکپی
9️⃣کلید عدد نهکپی
🔟کلید عدد ۱۰کپی
🔠نماد ورودی برای حروف بزرگ لاتینکپی
🔡نماد ورودی برای حروف کوچک لاتینکپی
🔢نماد ورودی برای اعدادکپی
🔣نماد ورودی برای نمادهاکپی
🔤نماد ورودی برای حروف لاتینکپی
🅰️‏گروه خونی Aکپی
🆎‏گروه خونی ABکپی
🅱️‏گروه خونی Bکپی
🆑‏CL داخل مربعکپی
🆒‏Cool داخل مربعکپی
🆓‏Free داخل مربعکپی
ℹ️منبع اطلاعاتکپی
🆔‏ID داخل مربعکپی
Ⓜ️‏حرف بزرگ M داخل دایرهکپی
🆕‏new داخل مربعکپی
🆖‏N G داخل مربعکپی
🅾️‏گروه خونی Oکپی
🆗‏OK داخل مربعکپی
🅿️محوطه پارکینگکپی
🆘‏SOS داخل مربعکپی
🆙‏up با علامت تعجب داخل مربعکپی
🆚‏vs داخل مربعکپی
🈁حروف کاتاکانای کلمه اینجا داخل مربعکپی
🈂️حروف کاتاکانای کلمه سرویس داخل مربعکپی
🈷️علامت تصویری ماهانه داخل مربعکپی
🈶علامت تصویری پرداخت شده داخل مربعکپی
🈯علامت صندلی رزرو شده داخل مربعکپی
🉐علامت تصویری مزیت داخل دایرهکپی
🈹علامت تصویری تخفیف داخل مربعکپی
🈚علامت تصویری بدون هزینه داخل مربعکپی
🈲علامت تصویری ممنوع داخل مربعکپی
🉑علامت تصویری پذیرش داخل دایرهکپی
🈸علامت تصویری درخواست داخل مربعکپی
🈴علامت تصویری پذیرش داخل مربعکپی
🈳علامت تصویری جای خالی داخل مربعکپی
㊗️علامت تصویری تبریک داخل دایرهکپی
㊙️علامت تصویری اسرار داخل دایرهکپی
🈺علامت تصویری مشغول کسب و کار داخل مربعکپی
🈵علامت تصویری اشغال کامل داخل مربعکپی
🔴دایره بزرگ قرمزکپی
🟠دایره نارنجیکپی
🟡دایره زردکپی
🟢دایره سبزکپی
🔵دایره بزرگ آبیکپی
🟣دایره بنفشکپی
🟤دایره قهوه‌ایکپی
دایره متوسط سیاهکپی
دایره متوسط سفیدکپی
🟥مربع سرخکپی
🟧مربع نارنجیکپی
🟨مربع زردکپی
🟩مربع سبزکپی
🟦مربع آبیکپی
🟪مربع بنفشکپی
🟫مربع قهوه‌ایکپی
مربع بزرگ سیاهکپی
مربع بزرگ سفیدکپی
◼️مربع متوسط سیاهکپی
◻️مربع متوسط سفیدکپی
مربع کوچک متوسط سیاهکپی
مربع کوچک متوسط سفیدکپی
▪️مربع کوچک سیاهکپی
▫️مربع کوچک سفیدکپی
🔶الماس بزرگ نارنجیکپی
🔷الماس بزرگ آبیکپی
🔸الماس کوچک نارنجیکپی
🔹الماس کوچک آبیکپی
🔺مثلث قرمز رو به بالاکپی
🔻مثلث قرمز رو به پایینکپی
💠شکل الماس با یک نقطه در داخل آنکپی
🔘دکمه رادیوکپی
🔳دکمه مربع سفیدکپی
🔲دکمه مربع مشکیکپی
💬بالون گفتگوکپی
👁️‍🗨️چشم در حباب گفتارکپی
🗨️حباب گفتار چپکپی
🗯️Right anger bubbleکپی
💭بالون تفکرکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.