🎤 میکروفون

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمیکروفون
Twitterمیکروفن
Unicodeمیکروفون
مترادففعالیت، سرگرمی، کارائوکه، میکروفون، میکروفون و کارائوکه
دستهObjects | موسیقی
برچسبایموجی موسیقی | ایموجی های مهمانی

تصاویر

میکروفون اموجی
emoji unicode معنی
🎤 1F3A4 میکروفون