🎵 نت موسیقی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنت موسیقی
Twitterنوت موسیقی
Unicodeنت موسیقی
مترادففعالیت، سرگرمی، موسیقی، نت،‏ موسیقی،‏ نت، و چنگ
دستهObjects | موسیقی
برچسبایموجی موسیقی

تصاویر

نت موسیقی اموجی
emoji unicode معنی
🎵 1F3B5 نت موسیقی