🔬 میکروسکوپ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمیکروسکوپ
Twitterمیکروسکوپ
Unicodeمیکروسکوپ
مترادفآزمایشگاه،‏ ابزار،‏ علم، و میکروسکوپ، ابزار
دستهObjects | علوم پایه

تصاویر

میکروسکوپ اموجی
emoji unicode معنی
🔬 1F52C میکروسکوپ