📡 آنتن ماهواره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleآنتن ماهواره
Twitterآنتن ماهواره
Unicodeآنتن ماهواره
مترادفآنتن،‏ آنتن، ارتباط، آنتن ماهواره، ماهواره،‏ بشقاب،‏ دیش، و ماهواره
دستهObjects | علوم پایه

تصاویر

آنتن ماهواره اموجی
emoji unicode معنی
📡 1F4E1 آنتن ماهواره