🗿 سردیس موآی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمجسمه مویای
Twitterسنگ‌تراشه‌های موآی
Unicodeسردیس موآی
مترادفتندیس،‏ سنگ‌تراشه‌های موآی، صورتک، سنگ‌تراشه‌های موآی، مجسمه،‏ صورت،‏ موآی،‏ پیکره، و پیکرهٔ موآی
دستهObjects | شی دیگر

تصاویر

سردیس موآی اموجی
emoji unicode معنی
🗿 1F5FF سردیس موآی