🔛 پیکان روشن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Google‏ON با علامت تعجب و پیکان چپ و راست در بالا
Twitterبا علامت تعجب با چپ راست فلش بالا
Unicodeپیکان روشن
مترادفروشن،‏ علامت،‏ پیکان، و پیکان، علامت، روی
دستهSymbols | فلش

تصاویر

پیکان روشن اموجی
emoji unicode معنی
🔛 1F51B پیکان روشن