👊 مشت گره‌کرده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت دست مشت شده
Twitterدست مشت‌شده
Unicodeمشت گره‌کرده
مترادفبدن،گره‌کرده،مشت،دست،مشت،روبه‌رو،‏ دست،‏ مشت،‏ مشت دوستانه،‏ مشت زدن، و گره کردن مشت
دستهSmileys & People | انگشتان بسته شد
برچسبایموجی ایموجی | شکلک های دست

تصاویر

مشت گره‌کرده اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👊 1F44A مشت گره‌کرده 👊🏻 👊🏼 👊🏽 👊🏾 👊🏿