👊 با مشت کوبیدن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت دست مشت شده
Twitterدست مشت‌شده
Unicodeبا مشت کوبیدن
مترادفبدن،‏ بدن،گره‌کرده،مشت،دست،مشت،روبه‌رو،‏ مشت،‏ مشت کردن،‏ کوبیدن، و گره
دستهSmileys & People | انگشتان بسته شد
برچسبایموجی ایموجی | شکلک های دست

تصاویر

با مشت کوبیدن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👊 1F44A با مشت کوبیدن 👊🏻 👊🏼 👊🏽 👊🏾 👊🏿