🧘 فرد در حالت خلسه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخصی در حالت لوتوس
Unicodeفرد در حالت خلسه
مترادفخلسه،‏ مراقبه،یوگا،آرامش،‏ مکاشفه، و یوگا
دستهSmileys & People | شخص در حال استراحت
برچسبفعالیت‌ها | ایموجی صلح

تصاویر

فرد در حالت خلسه اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧘 1F9D8 فرد در حالت خلسه 🧘🏻 🧘🏼 🧘🏽 🧘🏾 🧘🏿
🧘‍♀️1F9D8 200D 2640 FE0Fزن در حالت خلسه یا زنی در حالت لوتوس🧘🏻‍♀️ 🧘🏼‍♀️ 🧘🏽‍♀️ 🧘🏾‍♀️ 🧘🏿‍♀️
🧘‍♀1F9D8 200D 2640 (*)
🧘‍♂️1F9D8 200D 2642 FE0Fمرد در حالت خلسه یا مردی در حالت لوتوس🧘🏻‍♂️ 🧘🏼‍♂️ 🧘🏽‍♂️ 🧘🏾‍♂️ 🧘🏿‍♂️
🧘‍♂1F9D8 200D 2642 (*)