🛀 فرد در وان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleحمام
Twitterحمام
Unicodeفرد در وان
مترادفحمام،‏ حمام، وان حمام، و وان حمام
دستهSmileys & People | شخص در حال استراحت

تصاویر

فرد در وان اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🛀 1F6C0 فرد در وان 🛀🏻 🛀🏼 🛀🏽 🛀🏾 🛀🏿