⛵ قایق بادبانی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقایق بادبانی
Twitterقایق بادبانی
Unicodeقایق بادبانی
مترادفتفریح،‏ تفریحی،‏ دریا،‏ قایق،‏ قایق، پناهگاه، قایق بادبانی، دریا، وسیله نقلیه، قایق تفریحی، و کشتی شخصی
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه آبی

تصاویر

قایق بادبانی اموجی
emoji unicode معنی
26F5 قایق بادبانی
⛵️ 26F5 FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد