🚢 کشتی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکشتی
Twitterکشتی
Unicodeکشتی
مترادفسرنشین،‏ قایق،‏ مسافر،‏ وسیهٔ نقلیه، و کشتی، وسیله نقلیه
دستهTravel & Places | وسیله نقلیه آبی

تصاویر

کشتی اموجی
emoji unicode معنی
🚢 1F6A2 کشتی