💉 سرنگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسرنگ
Twitterسرنگ
Unicodeسرنگ
مترادفآمپول،‏ دارو،‏ سوزن،‏ مریض،‏ واکسن،‏ پزشک، و پزشک،دارو،سوزن،تزریق،بیمار،سرنگ،ابزار،واکسن
دستهObjects | پزشکی
برچسبایموجی های ترسناک | ایموجی ایموجی

تصاویر

سرنگ اموجی
emoji unicode معنی
💉 1F489 سرنگ