🩻 اشعه ایکس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterاشعه ایکس
Unicodeاشعه ایکس
مترادفاستخوان،‏ استخوان،دکتر،پزشکی،اسکلت،‏ اسکلت،‏ دکتر، و پزشکی
دستهObjects | پزشکی

تصاویر

اشعه ایکس اموجی
emoji unicode معنی
🩻 1FA7B اشعه ایکس