🤔 درحال تفکر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleThinking face
Twitterصورتک در حال فکر
Unicodeدرحال تفکر
مترادفتفکر،‏ صورت،‏ صورتک، در حال فکر،‏ فکر کردن، و متفکر
دستهSmileys & People | صورت و دست
برچسبشکلک های دست | تصورات رایج

تصاویر

درحال تفکر اموجی
emoji unicode معنی
🤔 1F914 درحال تفکر