نماد زاویه

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
°
HTML ﻢﻌﻨﯾ
∠
∠
U+2220
نماد زاویه
این نماد در هندسه برای نشان دادن یک زاویه استفاده می‌شود.

نماد زاویه چیست؟

نماد زاویه، با نماد ∠ نمایانگر یک زاویه است و در هندسه به طور گسترده ای استفاده می شود. یک زاویه توسط دو خط (طرفین زاویه) که در یک نقطه مشترک به نام راس قرار دارند، تشکیل می شود. این نماد مفهوم هندسی یک زاویه را نشان می دهد و در بحث و نوشته های مرتبط با هندسه بنیانی است.

کاربردهای نماد زاویه در حوزه های مختلف

نماد زاویه برنامه های متنوعی در زمینه های مختلف دارد که اهمیت آن را بیشتر می کند:

 • هندسه: به طور اساسی برای نشان دادن زوایا در شکل ها و نمودارهای هندسی استفاده می شود.
 • تریگونومتری: برای تعریف زوایا در توابع و معادلات تریگونومتریک ضروری است.
 • ساخت و ساز: در طرح های معماری و نقشه های فنی برای مشخص کردن زوایای دقیق استفاده می شود.
 • فیزیک: در بحث های مربوط به نیروها، مسیرها و پدیده های فیزیکی دیگر زوایا را نشان می دهد.

روش های تایپ نماد زاویه با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: متأسفانه برای نماد زاویه کد Alt مستقیمی وجود ندارد. اغلب لازم است از یک منوی کاراکتر ویژه استفاده کنید یا آن را از جای دیگری کپی کنید.
 • مک: مشابه ویندوز، ممکن است لازم باشد از منوی کاراکتر ویژه استفاده کنید یا نماد را از یک منبع کپی کنید.
 • لینوکس: برای درج نماد زاویه، ممکن است لازم باشد آن را از یک منبع دیگر کپی کنید زیرا روش ورودی ساده ای وجود ندارد.
 • HTML: از ∠ برای درج نماد زاویه استفاده کنید.
 • LaTeX: از دستور \angle برای تایپ نماد زاویه استفاده کنید.

نمادهای مشابه و مترادف

اگرچه نماد زاویه منحصر به فرد در نمایش زوایا است، اما با سایر نمادهای ریاضی مرتبط با زوایا و اندازه گیری ها همراه است و گاهی اوقات با آنها اشتباه می شود. درک تفاوت ها بین این نمادها برای ارتباط ریاضی دقیق بسیار مهم است.

 • نماد درجه (°): نشان دهنده اندازه گیری یک زاویه است.
 • نماد خط شعاع (↔): برای نمایش طرفین یک زاویه استفاده می شود.
 • نماد خطوط موازی (∥): نشان می دهد که دو خط موازی هستند.
 • نماد عمودی (⊥): نشان می دهد که دو خط یا صفحه عمودی هستند.

تصاویر نمادها

نماد زاویه