نماد دلتا

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
δΔγΦΨΣ
HTML ﻢﻌﻨﯾ
δ δ
δ
U+3B4
نماد دلتا (حروف کوچک)
نماد دلتا حروف کوچک معمولاً در ریاضیات، فیزیک و مهندسی برای نشان دادن تغییر یا اختلاف در یک مقدار استفاده می‌شود.
Δ Δ
Δ
U+394
نماد دلتا (حروف بزرگ)
نماد دلتا حروف بزرگ برای نشان دادن تغییر در یک مقدار خاص یا نمایش حرف چهارم الفبای یونانی استفاده می‌شود.
∆
U+2206
نماد افزایش
برای نشان دادن تغییر متناهی در یک متغیر، به ویژه در معادلات ریاضی و فیزیک استفاده می‌شود.
∇
∇
U+2207
نابلا
نشان دهنده عملگرهای مختلف برداری است که معمولاً در حساب برداری استفاده می‌شود.

نماد دلتا چیست؟

نماد دلتا که به صورت δ (حروف کوچک) و Δ (حروف بزرگ) نمایش داده می‌شود، از الفبای یونانی مشتق شده است که چهارمین حرف آن است. این نماد کاربردهای مختلفی در زمینه‌های مختلف علمی، مهندسی و تحصیلی دارد. در این رشته‌ها اصلی‌ترین معنا آن "تغییر" یا "اختلاف" است.

نماد دلتا و تغییرات مختلف آن

نماد دلتا یک شکل اصلی و چندین نسخه مختلف دارد. در زیر این اشکال به صورت متن ساده ارائه شده‌اند تا بتوان به راحتی آن‌ها را کپی و پیست کرد:

 • نمادهای اصلی: ، δ
 • تغییرات: ، 𝚫، 𝛅، 𝛥، 𝛿، 𝜟، 𝜹، 𝝙، 𝝳، 𝞓، 𝞭

کاربردهای نماد دلتا در حوزه‌های مختلف

نماد دلتا (δ، Δ) کاربردهای متنوعی دارد:

 • ریاضیات: اغلب برای نشان دادن تفاوت یا تغییر در مقادیر استفاده می‌شود. معمولاً از حروف کوچک δ استفاده می‌شود.
 • فیزیک: نشان دهنده تغییر در مقادیر فیزیکی است یا در توابع دلتا استفاده می‌شود. هر دو حروف δ و Δ می‌توانند استفاده شوند.
 • مهندسی: برای نشان دادن محدوده‌ها یا اختلاف‌ها در مواد و فرآیندها استفاده می‌شود. معمولاً از حروف کوچک δ استفاده می‌شود.
 • شیمی: نشان می‌دهد که یک واکنش شیمیایی چگونه تغییر می‌کند. در اینجا، استفاده از حروف بزرگ Δ رایج است.
 • علوم کامپیوتر: نشان دهنده تغییرات در الگوریتم‌ها یا ساختارهای داده است، معمولاً به صورت حروف کوچک δ.
 • اقتصاد: برای نمایش تغییرات در متغیرها یا مدل‌های اقتصادی استفاده می‌شود. هر دو حرف δ و Δ استفاده می‌شوند.

نحوه تایپ نماد دلتا با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: دکمه Alt را نگه دارید و روی صفحه کلید عددی، 235 (برای حروف کوچک) یا 916 (برای حروف بزرگ) را تایپ کنید، سپس دکمه Alt را رها کنید.
 • مک: حروف کوچک معمولاً از طریق میانبر صفحه کلید در دسترس نیست. برای حروف بزرگ، از منوی کاراکترهای ویژه یا کپی از جای دیگر استفاده کنید.
 • لینوکس: دکمه‌های Ctrl + Shift + u را فشار دهید، سپس عدد 03b4 (برای حروف کوچک) یا 0394 (برای حروف بزرگ) را تایپ کنید و دکمه Enter را فشار دهید.
 • HTML: برای حروف کوچک از δ و برای حروف بزرگ از Δ استفاده کنید.
 • LaTeX: برای حروف کوچک، دستور \delta را استفاده کنید. برای حروف بزرگ، به سادگی \Delta را تایپ کنید.

تصاویر نمادها

نماد دلتا (حروف کوچک)نماد دلتا (حروف بزرگ)نماد افزایشنابلا