نماد انتگرال

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
Δ
HTML ﻢﻌﻨﯾ
∫
∫
U+222B
نماد انتگرال
نماد انتگرال، به عنوان ∫ نمایش داده می‌شود و عملیات ریاضی انتگرال را نشان می‌دهد که مساحت زیر یک منحنی را محاسبه می‌کند.
∬
U+222C
نماد انتگرال دوگانه
نمایش فرایندی است که تابعی را در مورد دو متغیر انتگرال می‌گیرد و اغلب حجم زیر یک سطح در فضای سه‌بعدی را نشان می‌دهد.
∭
U+222D
نماد انتگرال سهگانه
برای انتگرال گیری از یک تابع در مورد سه متغیر استفاده می‌شود و اغلب حجم یک جسم در فضای سه‌بعدی را نمایش می‌دهد.

نماد انتگرال چیست؟

نماد انتگرال که با ∫ نمایش داده می‌شود، در ریاضیات برای نشان دادن عملیات انتگرال استفاده می‌شود. انتگرال عملیات معکوس تفرق است و برای محاسبه مساحت زیر یک منحنی یا تجمع مقادیر استفاده می‌شود.

انواع انتگرال‌ها

در ریاضیات انواع مختلفی از انتگرال وجود دارند:

 • انتگرال معین: حدود بالا و پایین دارد و مقدار عددی نمایانگر مساحت بین تابع و محور x است.
 • انتگرال نامعین: محدودیت‌های مشخصی ندارد و به عنوان نتیجه خانواده‌ای از توابع را تولید می‌کند.
 • انتگرال مسیری: نمایش انتگرال در امتداد یک منحنی در یک میدان برداری است.
 • انتگرال سطحی: نمایش انتگرال روی یک سطح در فضای سه‌بعدی است.
 • انتگرال دوگانه (∬): نشان دهنده فرایند انتگرال گیری از یک تابع در مورد دو متغیر است. اغلب برای محاسبه حجم زیر یک سطح در فضای سه‌بعدی استفاده می‌شود.
 • انتگرال سهگانه (∭): برای انتگرال گیری از یک تابع در مورد سه متغیر استفاده می‌شود و به طور معمول حجم یک جسم در فضای سه‌بعدی را نمایش می‌دهد.

کاربردهای نماد انتگرال در حوزه‌های مختلف

نماد انتگرال (∫) و نمادهای مشابه آن (∬ و ∭) در چندین حوزه کاربرد دارند:

 • ریاضیات: در حساب دیفرانسیل و انتگرال برای تعیین مساحت، حجم و خصوصیات دیگر استفاده می‌شود.
 • فیزیک: برای حل مسائل مرتبط با حرکت، انرژی، امواج و موارد دیگر استفاده می‌شود.
 • مهندسی: در رشته‌های مختلف مهندسی برای طراحی، تحلیل و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

نحوه تایپ نمادهای انتگرال با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: دکمه Alt را فشار داده و کد مناسب را روی صفحه کلید عددی تایپ کنید، سپس دکمه Alt را رها کنید. (کد Alt خاص ممکن است بسته به قلم و نرم‌افزار متفاوت باشد.)
 • مک: میانبرها ویژگی‌های خاصی را دارند و ممکن است مجموعه‌ای از نرم‌افزارها یا تنظیمات خاص مورد نیاز باشد.
 • لینوکس: دکمه‌های Ctrl + Shift + u را فشار داده و سپس کد هگزادسیمال یونیکد را تایپ کنید و دکمه Enter را فشار دهید.
 • HTML: از نماد از پیش تعیین شده مناسب برای هر نماد انتگرال یا نماد عددی استفاده کنید.
 • LaTeX: برای انتگرال تک‌گانه از \int استفاده کنید. برای انتگرال دوگانه از \iint استفاده کنید. برای انتگرال سهگانه از \iiint استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نماد انتگرالنماد انتگرال دوگانهنماد انتگرال سهگانه