نشان نایرا

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
$¥£
HTML ﻢﻌﻨﯾ
₦
U+20A6
نشان نایرا
این نماد رسمی برای نایرا است، ارز رسمی نیجریه.

نشان نایرا چیست؟

نشان نایرا که با ₦ نمایش داده می‌شود، نماد رسمی برای نایرا، واحد پول نیجریه است. نایرا به طور عمومی به سادگی با نام "نایرا" شناخته می‌شود و به صورت اختصاری "NGN" نمایش داده می‌شود.

دستورالعمل‌ها برای استفاده از نشان نایرا در نیجریه

نشان نایرا که با ₦ نمایش داده می‌شود، نماد ارز رسمی نیجریه را نشان می‌دهد. هنگام اشاره به مقادیر، به ویژه در معاملات بین‌المللی یا ارتباطات، وضوح بسیار مهم است. همیشه از کد ارز "NGN" برای وضوح بیشتر در مواقعی که چندین ارز در دسترس است، استفاده کنید، به عنوان مثال: ₦1,234.56 (NGN) در برابر €1,000.23 (EUR).

  • فرمت استاندارد برای نایرا: ₦1,234.56 این فرمت در نیجریه استاندارد است که نماد ارز قبل از مقدار، جداکننده اعشار را نقطه و جداکننده هزارها را کاما می‌گذارد.
  • قرار دادن نشان: استاندارد: ₦50
  • جداکننده اعشار: استاندارد: نقطه به عنوان اعشار (₦4.99)
  • جداکننده هزارها: در نیجریه استاندارد: کاما (₦1,234.56)
  • فاصله‌گذاری: استاندارد: بدون فاصله بین نماد و مقدار (₦50)
  • کدهای ارز رسمی: همیشه از "NGN" برای نایرا استفاده کنید و سایر خلاصه نویسی‌ها را اجتناب دهید.

یادداشت تاریخی درباره نایرا

نایرا در تاریخ 1 ژانویه 1973 معرفی شد و با نرخ 2 نایرا = 1 پوند پوند را جایگزین کرد. این باعث شد که نیجریه آخرین کشوری باشد که از سیستم ارز پوند استرلینگ استفاده می‌کرد. سکه‌ها در سال 1973 با ارزش های ½، 1، 5، 10 و 25 کوبو معرفی شدند. اسکناس‌ها همچنین در سال 1973 با ارزش های 50 کوبو، 1، 5، 10 و 20 نایرا معرفی شدند.

تصاویر نمادها

نشان نایرا