نماد تناسب

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
=δ
HTML ﻢﻌﻨﯾ
∝
∝
U+221D
نماد تناسب
این نماد در ریاضیات استفاده می‌شود تا نشان دهد که دو مقدار به طور تناسبی تغییر می‌کنند.

نماد تناسب چیست؟

نماد تناسب، که به عنوان ∝ نشان داده می‌شود، به طور گسترده‌ای در ریاضیات استفاده می‌شود تا نشان دهد که دو مقدار به طور تناسبی به یکدیگر وابسته هستند. این به این معنی است که هرچه یکی از مقادیر بزرگتر یا کوچکتر شود، مقدار دیگری با نرخ ثابتی بزرگتر یا کوچکتر می‌شود. این نماد از تمرینات ریاضی به وجود آمده است و در معادلات و فرمول‌ها برای نشان دادن روابط تناسبی ضروری است.

کاربردهای نماد تناسب در حوزه‌های مختلف

نماد تناسب کاربردهای مختلفی در رشته‌های مختلف دارد و تنوع آن را نشان می‌دهد:

 • ریاضیات: در اصل برای نمایش تناسب مستقیم بین دو متغیر استفاده می‌شود.
 • فیزیک: برای بیان قوانین و اصولی که مقادیر به طور تناسبی به یکدیگر تغییر می‌کنند، مانند قانون هوک استفاده می‌شود.
 • مهندسی: در مطالعه دینامیک، مکانیک سیالات و سایر حوزه‌ها برای نشان دادن روابط تناسبی استفاده می‌شود.
 • اقتصاد: نشان می‌دهد روابط بین متغیرهای اقتصادی که با نسبت ثابتی تغییر می‌کنند.
 • شیمی: برای ارتباط بین نرخ واکنش یا دیگر مقادیری که تناسبی هستند استفاده می‌شود.

نحوه تایپ نماد تناسب با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: متأسفانه برای نماد تناسب کد Alt مستقیمی وجود ندارد. اغلب لازم است از منوی کاراکترهای ویژه یا از جای دیگری آن را کپی کنید.
 • مک: مشابه ویندوز، ممکن است نیاز به استفاده از منوی کاراکترهای ویژه یا کپی کردن نماد از منبع دیگری داشته باشید.
 • لینوکس: برای درج نماد تناسب، ممکن است نیاز به کپی از یک منبع دیگر داشته باشید زیرا هیچ روش واضحی برای ورود مستقیم وجود ندارد.
 • HTML: از ∝ برای درج نماد تناسب استفاده کنید.
 • LaTeX: از دستور \propto برای تایپ نماد تناسب استفاده کنید.

نمادهای مشابه و مشتق

اگرچه نماد تناسب در نمایش تناسبیت منحصر به فرد است، اما با نمادهای ریاضی دیگری مرتبط است و گاهی با آن‌ها اشتباه می‌شود. درک تفاوت بین این نمادها برای بیان ریاضی دقیق ضروری است.

 • علامت مساوی (=): نمایش دقیق برابری بین دو عبارت.
 • تقریباً برابر با (≈): زمانی استفاده می‌شود که دو مقدار تقریباً برابر، اما دقیقاً برابر نیستند.
 • نماد جمع (∑): نشان دهنده مجموع یک سری اعداد است و با تناسبیت مرتبط نیست، اما اغلب در متن‌های ریاضی دیده می‌شود.

تصاویر نمادها

نماد تناسب