نماد عملیاتی علاوه و تفریق

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
±=
HTML ﻢﻌﻨﯾ
± ±
±
U+B1
نماد عملیاتی علاوه و تفریق
نماد عملیاتی علاوه و تفریق (±) در ریاضیات، علم و مهندسی برای نشان دادن تقریب یا بازه‌ای از ارقام ممکن استفاده می‌شود.
∓
U+2213
نماد عملیاتی تفریق و علاوه
نماد عملیاتی تفریق و علاوه (∓) برای نشان دادن کسر قبل از آن استفاده می‌شود.

نماد عملیاتی علاوه و تفریق چیست؟

نماد عملیاتی علاوه و تفریق، نمادشده به وسیله ±، برای نشان دادن تقریب یا بازه‌ای از ارقام ممکن استفاده می‌شود.

مثال استفاده از نماد عملیاتی علاوه و تفریق

در جبر، ممکن است ریشه مربعی ۹ را به صورت 9 = ± 3 ببینید که به معنی آن است که می‌تواند به صورت +3 یا -3 باشد.

مقایسه نماد عملیاتی علاوه و تفریق و تفریق و علاوه

نماد عملیاتی علاوه و تفریق بیشتر از نماد تفریق و علاوه استفاده می‌شود. در حالی که هر دو نماد عدم قطعیت یا تغییر را نشان می‌دهند، ترتیب عملیات متفاوت است: ± نشان می‌دهد که عبارت می‌تواند یا اضافه شود یا کاسته شود، در حالی که ∓ نشان می‌دهد که عبارت باید کاسته یا اضافه شود.

کاربردها و استفاده‌های منحصر به فرد نماد عملیاتی علاوه و تفریق

نماد عملیاتی علاوه و تفریق (±) کاربردها و استفاده‌های منحصر به فردی دارد:

  • ریاضیات: معمولاً برای نشان دادن ریشه مربعی مثبت و منفی یک عدد استفاده می‌شود.
  • علم: در نمایش علمی برای نشان دادن عدم قطعیت استفاده می‌شود.
  • مهندسی: در نقشه‌های فنی برای نشان دادن میزان مجاز خطا استفاده می‌شود.
  • آمار: در گزارشات برای نشان دادن حد خطا استفاده می‌شود.
  • شطرنج: در نمادگذاری شطرنج برای ارزیابی موقعیت‌ها استفاده می‌شود.

نحوه تایپ نماد عملیاتی علاوه و تفریق با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

  • ویندوز: دکمه Alt را فشار دهید و عدد 0177 را در صفحه کلید عددی تایپ کنید، سپس دکمه Alt را رها کنید.
  • مک: دکمه Option + Shift + = را فشار دهید.
  • لینوکس: دکمه Ctrl + Shift + u را فشار داده و سپس عدد 00B1 را تایپ کنید و دکمه Enter را فشار دهید.
  • HTML: از entity نامگذاری شده ± یا entity عددی ± استفاده کنید.
  • LaTeX: برای تایپ نماد عملیاتی علاوه و تفریق در LaTeX، از دستور \pm استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نماد عملیاتی علاوه و تفریقنماد عملیاتی تفریق و علاوه