--:--:--
::
س د
:
  • این یک برنامه وب آنلاین رایگان است. بدون نصب مورد نیاز است.
  • زمان نمایش داده شده با سرور NTP همگام می شود.
  • یک الگوریتم همگام سازی ساعت ، زمان دقیق را در مرورگر شما نشان می دهد.
  • می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید و دکمه در انتهای صفحه قرار دارد. این یک عملکرد مفید است که شما در حال انجام یک فعالیت هستید.
  • صفحه در هنگام اجرا برنامه خاموش نمی شود مگر اینکه به صورت دستی صفحه را خاموش کنید.
  • بعد از شروع ساعت زنگ دار ، ردیف اول زمان فعلی و ردیف دوم زمان باقی مانده است.