اندازه واقعی از 2x2 الوار

  • ارتفاع:1.5اینچ (38.1mm)
  • عرض:1.5اینچ (38.1mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  2x2 الوار .