اندازه واقعی از 2x4 الوار

  • ارتفاع:1.5اینچ (38.1mm)
  • عرض:3.5اینچ (88.9mm)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  2x4 الوار .