اندازه واقعی از 2x6 الوار

  • ارتفاع:1.5اینچ (38.1mm)
  • عرض:5.5اینچ (139.7mm)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  2x6 الوار .