🔕 خط قرمز روی زنگوله

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleزنگ با علامت قطع صدا
Twitterزنگوله با خط انصراف
Unicodeخط قرمز روی زنگوله
مترادفآرام،‏ بی‌صدا،‏ زنگ با خط مورب، زنگوله، ممنوع، خموش‌سازی، نه، منفی، امتناع، آرام، بی‌صدا،‏ زنگوله،‏ ساکت،‏ ممنوع، و نه
دستهObjects | صدا

تصاویر

خط قرمز روی زنگوله اموجی
emoji unicode معنی
🔕 1F515 خط قرمز روی زنگوله