🔇 بلندگوی خاموش

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبلندگو با علامت قطع صدا
Twitterبلندگو با خط انصراف
Unicodeبلندگوی خاموش
مترادفآرام،‏ بلندگو،‏ بلندگوی خاموش، خموش‌سازی، آرام، بی‌صدا، بلندگو، حجم صدا،‏ بی‌صدا،‏ ساکت، و میزان صدا
دستهObjects | صدا

تصاویر

بلندگوی خاموش اموجی
emoji unicode معنی
🔇 1F507 بلندگوی خاموش