📢 بلندگو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبلندگوی جارچی
Twitterبلندگوی سخنرانی عمومی
Unicodeبلندگو
مترادفارتباط، بلند، بلندگو، سخنرانی عمومی، بلندگو، بلندگوی دستی،‏ بلند،‏ خطابه عمومی،‏ سخنرانی، و عمومی
دستهObjects | صدا

تصاویر

بلندگو اموجی
emoji unicode معنی
📢 1F4E2 بلندگو