🪃 بومرنگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterبومرنگ
Unicodeبومرنگ
مترادفاسترالیا،‏ استرالیا،بومرنگ،ارتجاع،برگشت،‏ واجهش، و کمانه
دستهObjects | ابزار

تصاویر

بومرنگ اموجی
emoji unicode معنی
🪃 1FA83 بومرنگ