🔩 پیچ و مهره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپیچ و مهره
Twitterپیچ و مهره
Unicodeپیچ و مهره
مترادفابزار،‏ مهره،‏ پیچ،‏ پیچ، مهره، ابزار، و پیچ‌مهره
دستهObjects | ابزار

تصاویر

پیچ و مهره اموجی
emoji unicode معنی
🔩 1F529 پیچ و مهره