🏹 تیر و کمان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleBow and arrow
Twitterتیر و کمان
Unicodeتیر و کمان
مترادفاسلحه،‏ برج فلکی،‏ تیر،‏ زودیاک،‏ پیکان،‏ کمان، و کماندار،پیکان،تیر،صورت فلکی شکارچی،ابزار،گردآسمان
دستهObjects | ابزار

تصاویر

تیر و کمان اموجی
emoji unicode معنی
🏹 1F3F9 تیر و کمان