♋ برج سرطان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخرچنگ
Twitterسرطان
Unicodeبرج سرطان
مترادفبرج،‏ تیر،‏ سرطان، و سرطان، خرچنگ، گردآسمان
دستهSymbols | زودیاک
برچسبایموجی های صورت فلکی | ایموجی بنفش

تصاویر

برج سرطان اموجی
emoji unicode معنی
264B برج سرطان
♋️ 264B FE0F (*)
* ایموجی غیر استاندارد