⛎ برج حوا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنشان مار اَفسای
Twitterمارافسای
Unicodeبرج حوا
مترادفبرج فلکی،‏ حامل،‏ حامل، مارافسای، مار، مار، گردآسمان،‏ حوا،‏ زودیاک، و مار
دستهSymbols | زودیاک
برچسبایموجی بنفش

تصاویر

برج حوا اموجی
emoji unicode معنی
26CE برج حوا