🏁 پرچم شطرنجی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپرچم شطرنجی
Twitterپرچم شطرنجی
Unicodeپرچم شطرنجی
مترادفشطرنجی،‏ شطرنجی، شطرنجی، پرچم، مسابقه، و مسابقه
دستهFlags | پرچم

تصاویر

پرچم شطرنجی اموجی
emoji unicode معنی
🏁 1F3C1 پرچم شطرنجی