🎌 پرچم‌های ضرب‌دری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپرچم‌های ضربدری
Twitterپرچم عبور
Unicodeپرچم‌های ضرب‌دری
مترادفجشن،‏ صلیب،‏ فعالیت، جشن، عبور دادن، عبور، پرچم، ژاپنی،‏ متقاطع، و ژاپنی
دستهFlags | پرچم
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی

تصاویر

پرچم‌های ضرب‌دری اموجی
emoji unicode معنی
🎌 1F38C پرچم‌های ضرب‌دری