🚩 پرچم مثلثی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپرچم مثلثی روی میله
Twitterپرچم سه گوش در پست
Unicodeپرچم مثلثی
مترادفسه‌گوش،‏ لچکی،‏ پرچم، و پرچم، پست
دستهFlags | پرچم

تصاویر

پرچم مثلثی اموجی
emoji unicode معنی
🚩 1F6A9 پرچم مثلثی