👏 دست زدن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت در حال دست زدن
Twitterعلامت دست های تشویق کننده
Unicodeدست زدن
مترادفبدن،‏ دست، و دست‌های تشویق‌کننده، بدن، دست زدن، دست
دستهSmileys & People | دست ها
برچسبشکلک های دست | ایموجی های مهمانی

تصاویر

دست زدن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👏 1F44F دست زدن 👏🏻 👏🏼 👏🏽 👏🏾 👏🏿