🤝 دست دادن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست دادن
Unicodeدست دادن
مترادفدست،‏ قرار،‏ قرار کاری،‏ قول،‏ ملاقات،‏ موافق، و موافقت، دست، دست دادن، جلسه، تکان دادن
دستهSmileys & People | دست ها
برچسبشکلک های دست | ایموجی صلح

تصاویر

دست دادن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤝 1F91D دست دادن 🤝🏻 🤝🏼 🤝🏽 🤝🏾 🤝🏿