🚪 در

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدر
Twitterدرب
Unicodeدر
مترادفدر،‏ درب، و راهرو
دستهObjects | خانواده

تصاویر

در اموجی
emoji unicode معنی
🚪 1F6AA در